Disclaimer

Aansprakelijkheid

De website van Rutten Kappers kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden klanten aan het privacy beleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Ondanks de door Rutten Kappers genomen veiligheidsmaatregelen zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of gegevens van opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Rutten Kappers kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Tevens is aansprakelijkheid voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten.

Wijzigingen Privacy Statement

Rutten Kappers kan dit privacy statement periodiek wijzigen, indien noodzakelijk. Rutten Kappers spant zich in om haar klanten hiervan op de hoogte te brengen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2022.

0